ponedjeljak, 15. veljače 2016.

...šalenko...

...jedan i jedini...kombinacija triju boja...dominantna bordo...boja pijeska i smeđa...

...sretnica je ona koja ga udomi ;)